İLETİŞİM FORMU

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler.
Kaydınız başarıyla tamamlandı, en yakın zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.
Adınız *    Soyadınız *   
Uyruğunuz    Yaşınız   
E-Mail (1) *    E-Mail (2)   
Cep Tel (1)    Cep Tel (2)   
Göz değeri Sağ göz değerleri - +    sph    - +    cyl    - +    add   
Sol göz değerleri - +    sph    - +    cyl    - +    add   
Miyopi'nin değerleri "- sph" olarak, hipermetropi’nin ise "+sph" olarak ifade edilmektedir.
Astigtmat değerleri "cyl" olarak ifade edilir.
40/45 yaşından sonra ortaya çıkan prespiyopi (okuma gözlüğü) değerleri ise "add" olarak ifade edilir.
Hangi göz rahatsızlıklarınız var?
İlave etmek istedikleriniz
* Doldurulması zorunlu alanlar
Güvenlik kodunu buraya giriniz: 
İnsan Gözünün Yapısı
A A A


Göz canlıların görme organıdır. Aynada bakıldığında gözün bazı bölümleri tanınabilir. Kaşlar ve kirpiklerle beraber göz kapağı gözün ön kısmının korunmasına yararlar. Göz bebeği ışığın gözün içine geçtiği göz merkezindeki çukurdur. İris göz bebeğini çevreleyen renkli bir halkadır. Göz bebeği ışık durumuna göre kendini ayarlar; örneğin karanlıkta büyür yani genişler ve bu sayede göz gelen ışığı daha rahat alır. Gözün aşırı parlak ışıkla teması durumunda gözü çok yormamak için daralır. Gözdeki bu ışık koşullarına göre değişimlere adaptasyon denir. Diğer bir koruyucu katman tüm gözü çevreleyen göz akıdır. Gözün hareketliliğini göz akında bulunan kaslar mümkün kılar. Optik sinir arka tarafta gözü terkeder. Toz ve benzeri şeyler kirpiklere değdiğinde göz kapağı refleks olarak kapanır ve zararlı maddelere karşı koruma sağlar. Buna rağmen göze ulaşan maddeler de gözyaşı yardımıyla dışarı atılır.
 
Saydam kornea gözün ön kapağını oluşturur. Cam bir mercek gibi etkindir ve kamera objektifinin en öndeki merceğine karşılık gelir. Dıştan içe doğru daha sonraki bölüm kamera objektifinin diyaframına karşılık gelen göz bebeğiyle birlikte iristir. Kamera objektifinin diğer cam merceklerine karşılık gelen göz merceği hemen göz bebeğinin arkasında yer alır. En arkadaki retina fotoğraf makinasındaki filmle kıyaslanabilir.
 
Göz kapakları yapıları incelendiğinde anlaşılan değişik işlevleri yerine getirirler. Göz kapağı iki katmandan oluşur. Göz kapağı derisinin de ait olduğu üstteki katman iki kasa sahiptir.İlki (Musculus orbicularis oculi) halka biçiminde göz kapağı çevresini sarar. Gözleri kapatmada kullanılır. İkincisi (Musculus levator palpebra) gözleri açmaya yarar.
 
İkinci katman göz kapağına biçim ve sağlamlığını veren göz kapağı kıkırdağını (tarsus) içerir. Bunu altındaki göz kapağının katlanma çizgisinden göz yuvarlağı içine uzanan bağ doku izler. İki katman arasındaki sınır dikkatli bakıldığında göz kapağı kenarında gri çizgi olarak farkedilir. Göz kapağı kıkırdağında uçlarda sona eren meibom bezeleri sıralanır. Bunların salgıları göz yaşı sıvısının yağlı kısmını oluşturur. Bu bezelerin kronik iltihabına ve içinde salgı yığılmasına şalazyon denir. Kirpiklere yakın başka bezeler de(Moll ve Zeis bezeleri) bulunur. Bunların akut iltihabına arpacık (hordoleum) denir. Arpacık bununla beraber meibom bezlerinin akut iltihabı olarak da meydana gelebilir.
 
Alt ve üst göz kapaklarının kenarında iç yan tarafında gözyaşı noktası (punctum lacrimale) denilen açıklık vardır. Her göz kırpmada göz yaşı sıvısı bu noktadan burundaki göz yaşı kanallarına akar. Aynı zamanda göz yuvarlağına da buradan sıvı yayılır ve bu sayede sürekli nemli tutar. Bu olay genellikle farkında olunmadan dakikada beş ila on kez olur.
 
Göz yaşı
 
Göz yaşı sıvısının ana bölümünü salgılayan lakrimal bez göz yuvarlağının üst dış tarafında bulunur. Göz kapağı kaldırıldığında alt kenarın bağ dokudan yansıyan görüntüsü görülür. Burada lakrimal bezlerin çıplak gözle görülmeyen açıklıkları yer alır. Günde yaklaşık olarak 3,5 mililitre göz yaşı sıvısı salgılanır. Göz yaşının %98'i sudan oluşur, kalan kısmı proteinler, tuzlar ve metabolizma ürünleridir.
Gözyaşı film tabakası üç tabakadan oluşur. Hemen göz üstündeki musin (sümüksü tabaka), bunu takip eden aköz (sıvı) tabaka ve en dışta havadan koruyan lipid (yağ) tabaka. Bu lipid tabaka gözyaşının hızla buharlaşmasını engeller. Gözyaşı noktaları vasıtasıyla gözyaşı sıvısı üst ve özellikle alt göz kapağında gözyaşı kanalcığına akar. Bu kanalcıklar burun kemiği dibinde bulunan gözyaşı kesesinde sonlanırlar. Buradan burun boşluğu içine akar.
 
Göz Yuvarlağı
 
Göz yuvarlağı öne doğru açık bir huni biçiminde birçok kemikten oluşan göz çukurunda (orbita) yer alır. Göz yuvarlağı ve kemikler arasında içinden bağ doku geçtiği yağ doku bulunur. Göz yuvarlağında altı adet dış göz kası vardır; herbir iç ve dış kenardaki düz kaslar (Musculus rectus internus ve Musculus rectus externus) yanısıra üst ve alt düz kaslar (Musculus rectus superior ve Musculus rectus inferior) . Üst eğik kas (Musculus obliquus superior) gözün üst iç köşesinde bulunan kanca biçiminde bir kemik çıkıntısı üzerinden arkaya uzanır. Göz yuvarlağı altında alt eğik kas (Musculus obliquus inferior) bulunur. Kasların çıkış noktası göz çukuru içindedir. Bu altı kas üç sinirle inerve edilir (uyarılır). Dış düz kas kendine ait bir sinirle (Nervus abducens) ve üst eğik kas yine kendine ait bir sinirle (Nervus trochlearis) inerve olurlar. Diğer dört kas ortak bir sinire (Nervus oculomotorius) bağlıdır. Göz kasları göz yuvarlağının dış bağ doku örtüsüyle yani gözakı (sclera) içiçe geçmiştir. Göz yuvarlağını beslemek üzere sinir ve kılcal damarlar gözakından geçerler. Optik sinir (nervus opticus) arkada gözakından göz yuvarlağını terk eder. Bu sinir çapı yaklaşık 1,5 milimetre olan 1,2 milyon sinir lifi demetinden oluşur ve meninks (beyin zarı) ile çevrelenmiştir.
 
Göz yuvarlağı (bulbus) üç katmandan oluşur. Dıştaki fibröz katman (tunica fibrosa) gözakı ve kornea olmak üzere iki alt katmana sahiptir. Damarkatman (chorio idea), kirpiksi cisim (corpus ciliare) ve iris ortadaki vasküler katmanı (tunica vasculosa) oluştururlar. Retina en içteki katmandır.
 
Gözakı (Sclera)
 
Fibröz bir katmandır ve bu nedenle insan vücudundaki en sağlam tabakadır. Göze biçimini verir ve korur.
 
Kornea
 
Kornea saat camı biçiminde gözakının üzerinde oturur ve bununla içiçe geçmiştir. Saydam ve dokunmaya karşı olağanüstü duyarlıdır (koruyucu önlem). Humör aközle (saydam sıvı) birlikte gözün ışığı kırma gücünün yaklaşık %75‘ ini teşkil eden güçlü bir toplayıcı yüzeydir ve göz merceğiyle birlikte retinada berrak bir görüntü oluşturma görevini üstlenir. Kornea ve gözakı arasındaki geçiş yerine limbus denir.
 
Damarkatman (Koroid)
 
Gözde kanın en yoğun olduğu bölgedir ve sayısız atar ve toplardamarla örülmüştür. Ayrıca çok sayıda pigmentle (siyah renk noktaları) doludur. Retina hariç gözün beslenmesini sağlar, göz içini dışardan gelen ışığa karşı korur ve retinaya aksi halde görme mümkün olmayacağı için görüntü sinyalleri gönderir.
 
Kirpiksi cisim (corpus ciliare)
 
Halka şeklinde elastik bir yapıdır. Yüzeyin oluklarında humör aközü üretip salgılayan sayısız beze bulunur. Kirpiksi cisimde akomodasyondan sorumlu halka biçimindeki kas (musculus ciliaris) bulunur. Kirpiksi cismin görevi humör aköz üretimi, göz merceğinin düz konuma getirilmesi ve akomodasyondur.
 
İris
 
Ortasında göz merceğinin bulunduğu yuvarlak tabaka biçimindedir. Göz bebeği iki kas yardımıyla değişir. Yaşlılıkta göz bebeği hareketliliğinde azalma görülür. İris gözün diyaframı işlevini görür. Göze giren ışıkmiktarını ayarlar.
 
Göz merceği (lens cristallina)
 
Göz merceği merkezine doğru yoğunlaşan fibröz bir yapıdır. Optik olarak homojen değildir ve herhangi bir sinir veya kan damarı içermez. Normalde gözün uzağa bakarak dinlenme durumunda kirpiksi cismin güçlü öz elastikiyeti sayesinde göz merceği düzgün konuma gelir. Yakına bakıldığında silyer kası merceğin daha çok bükülmesini ve bu sayede ışığı kırma gücünün artmasını sağlar.
 
Camsı cisim (corpus vitreum)
 
Camsı cisim ince bir kapsülce çevrelenen jelatinimsi (%98 su) bir yapıdır. Sinir ve kan damarı içermez. Camsı cisimde matlaşma ve buğulanma retinada gölgeler oluşturabilir.
 
Retina
 
Retina cam saydamlığında bir tabakadır. Aslında çoğunlukla kon ve rod reseptörlerinden oluşur. İkisi de duyu hücreleridir ve ara kesit yüzeyleri altıgendir. Bu reseptörler ışığı sinir uyarısına çevirirler. Retina yaklaşık 0,3 mm kalınlıktadır, ön tarafda üç kat sinir hücresinden ve bunların aksonlarından oluşur ve bunun altında da ışığa duyarlı fotoreseptörler bulunur. Sinapsları, hücre çekirdeği, mitokondri ve membrane yığını vardır.Aksonlar birleşerek gözü sarı noktadan terkeden optic siniri oluştururlar.
 
Sadece kon hücreleri bulunan sarı bir nokta içermesi yanısıra retina periferisi sadece rod hücreleriyle doludur. Aradaki geçiş bölümünde her ikisi de bulunur.
 
Kon Hücreleri
 
Kon hücreleri sayesinde renk, biçim ve hareketleri görebiliriz. Işığa daha az duyarlı oldukları için gündüzleri görmeye yararlar.(aydınlıkta renkli ve duru görürüz)
 
Rod Hücreleri
 
Bu hücreler sayesinde aydınlık karanlık farkını, kaba hatları ve hareketleri görebiliriz. Az ışıklı ortamda renksiz ve belirsiz görürüz.
 
Fovea (Göz çukuru)
 
Kon hücrelerinin çoğu gözün arka kutbunda bir derinlikte bulunur. Karanlıkta bu nokta hiç rod hücresi olmadığı için göremez. Fovea çevresinde sarı renkli makula bulunur. Bu birçok kon hücresi yanında sayısız rod hücresi de içerir. Retina kenarlarına doğru kon hücreleri azalır ve rod hücreleri artar.
 
Optik sinir başı (papilla)
 
Optik sinir lifleri birleşerek foveanın 4mm yanındaki elek biçimli yapıdan (lamina cribrosa sclerae) gözü terkeder. Burada kon ve rod hücreleri bulunmadığından tamamıyla kör bir noktadır.
 
İnsan gözüne ait bazı bilgiler ;
 
-Yetişkinlerde göz çapı 2,3 cm çocuklarda 1,7 cm dir,
-Göz yaşı üretimi hayata gelindiğinin üçüncü haftası başlar. Yetişkinlerde saatte 38 mg, çocuklarda 84 mg salgılanır,
-Görüntü bilgilerini beyne ileten optik sinir yaklaşık 1mm kalınlığında ve yaklaşık bir milyon lifden oluşmuştur,
-Retinada en keskin görmeyi sağlayan alanda (fovea) milimetrekarede 147000 kon hücresi bulunur,
-Göz akında göz duvarı 0,3-1,35 mm kalınlıktadır. Kornea yaklaşık 0,4-0,6 mm kalınlıktadır.

TRAVAMED
Çağlayan Mahallesi Park Sokak - Park İş Merkezi No: 10 / 212 34403 Kağıthane - İstanbul - Turkey
Tel: 0090 212 2309724 Fax: 0090 212 2309725
website: www.travamed.com mail: office@travamed.com

Firm Registration:
Travamed Cerrahi Danışmanlık Kağıthane Vergi Dairesi - 42730633042

Privacy Policy TRAVAMED.

At TRAVAMED we respect the privacy of visitors to our website. This privacy policy explains our practices regarding our collection of information through your use of our website, and our potential use of such information.

TRAVAMED owns and operates this website. Our mailing address is Caglayan Mahallesi, Park Sokak, Park Is Merkezi No: 10, 34403 Istanbul, Turkey. We may be reached via telephone at +90 212 230 97 24. Our email address is office@Travamed.com. If you have any questions about this privacy policy or the data privacy practices described in it, please feel free to contact us.
This policy applies only to the website, services and operations of TRAVAMED, and the TRAVAMED-related operations of other parties included in the content of TRAVAMED’s website. This policy covers any interaction you may have with TRAVAMED by telephone, postal mail or other offline communications.

Our website is not designed for use by children without parental supervision. We ask that anyone under the age of 18 not submit any personal information through our website. We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 18, and therefore we do not knowingly distribute such information to third parties.

Terms of Use
Our website is not designed for use by children without parental supervision. We ask that anyone under the age of 18 not submit any personal information through our website. We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 18, and therefore we do not knowingly distribute such information to third parties.

Information we may collect from you
You can access most of our website without providing us with information about you. However, we may collect process and use the following data about you:
Information that is necessary to respond to requests from you, and records of such correspondence. Please note that if you email us and include a contact telephone number, we may contact you on the number provided in order to resolve your query.
Details of your visits to our site and the resources that you access.
Information that you provide or receive through the website.
We may ask you to complete surveys that we use for research purposes, although there is no obligation to respond to them.

IP addresses, cookies and log files
Information that either by itself or in combination with other information we may collect about you would permit someone to identify or contact you -- such as your name, address, or email address -- is referred to as “personal information.” Like most websites, when you visit our website, our servers may automatically collect certain information, including information about you, your use of our website, and information which you provide or receive through the website. We use such information for various purposes, including sharing information with regulatory authorities or medical authorities, to include such information in scientific presentations and publications, and to maintain the website. Generally, this information is not personal information, but depending on the circumstances, it might be considered to be personal information (if, for example, you have a fixed IP address). We may use this information for various purposes, including to better understand who is using our website, how it is being used, and how we might improve it in the future.

Our servers automatically collect the following information about your web browsing session: (a) the date and time of each page request; (b) the unique Uniform Resource Locator (URL) of each web page that you request; (c) the HTTP response code of the page request; and (d) the IP address from which each web page request was made. An IP address is a number that is automatically assigned to your computer when you use the Internet. In some cases your IP address stays the same from browser session to browser session, but if you use a consumer dial-up Internet access provider, your IP address probably varies from session to session.

Periodically, some or all pages on this website may use "cookies." Cookies are small pieces of information stored on your own hard drive, not on our website. They are used by our servers for various purposes, including to maintain your user session, and to allow our website to remember settings and options that you selected during a previous browsing session. You are always free to decline our cookies if your browser permits you to do so, but if you do, you will have to reselect your settings and options each time that you visit our website. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies when you log on to our site.
 
TRAVAMED Communications
At various points throughout our website, you may find form fields that are used to subscribe to e-mail alerts, such as our press releases. We use the contact and other information that you submit to us through these form fields for various purposes, including to send you these electronic communications.
If you submit your address to us through an e-mail alert field, you agree to receive electronic communications from us. You may later decide that you do not wish to receive further communications from us. To be removed from our electronic or direct mail subscription lists, you may inform us by sending an e-mail to office@travamed.com
 
Sharing information with third parties
Under certain circumstances, we may share your personal information with third parties for your benefit and/or for our benefit, or to enable various services to be provided or made available for you. Some examples, for illustrative purposes only, may include sharing information with regulatory authorities or medical authorities, and including such information in scientific presentations and publications. By using our website, you expressly consent to our undertaking such sharing and use of your information, provided that we use commercially reasonable efforts to maintain anonymity of your information and avoid individual identification.
In some cases, the personal information that you submit through a form on our website may be transmitted directly to one of our outsourced service providers with which we contract to provide services for our benefit and/or for your benefit. In addition, we may use a third-party service provider to host and operate our website, and such service provider may receive access to your personal information to the extent necessary for them to provide, maintain, and enhance the functionality of our website or our services., However, these third parties usually do not retain, share, or store any personally identifiable information except to provide these services and do so under confidentiality agreements with TRAVAMED.
You should also note that we cannot fully ensure that your personal information will not be disclosed to third parties in other situations beyond those described above or for uses beyond those described above. For example, we may be legally obligated to disclose or share your information to regulatory authorities, law enforcement and/or government officials pursuant to any valid and proper request. By using our website, you expressly consent to our undertaking such disclosures or sharing of your information, subject to the requirement that we use commercially reasonable efforts to maintain the anonymity of your data.
 
Security
All information you provide to us is stored on our secure servers. Unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. Although we will use commercially reasonable efforts to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our site. Any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use commercially reasonable procedures and security features to try to prevent unauthorized access.
 
Your rights
You may request access to information that we hold about you. Any access request you make of us may be subject to a fee to meet our costs in providing you with details of the information we hold about you. If you believe that any of the information we hold about you is incorrect or incomplete, then please let us know and we'll investigate and, if necessary or appropriate, amend the information. You can contact us by sending an e-mail to office@travamed.com  .
 
Linking
Our site may, from time to time, contain links to other websites to improve your experience. We will use commercially reasonable efforts to identify these links to other websites, so that you are aware that you are leaving our website, except that certain video clips from YouTube, hulu or other websites may be embedded in our website in a manner that does not make such identification of links practicable. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies. We do not accept any responsibility or liability for these policies, for the operations or conduct of such other websites, or for the content or any information you provide, share, obtain or receive on or through those websites.
 
Changes to this policy
Please be aware we may change this privacy policy at any time, without notice, to reflect the way we process your data. Any changes will be posted on this page and we would encourage you to check this page regularly to stay informed of how we treat your data.

Dil seçiniz...
DeutschEnglishNederlandsالعربيةTürkçe