İLETİŞİM FORMU

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler.
Kaydınız başarıyla tamamlandı, en yakın zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.
Adınız *    Soyadınız *   
Uyruğunuz    Yaşınız   
E-Mail (1) *    E-Mail (2)   
Cep Tel (1)    Cep Tel (2)   
Göz değeri Sağ göz değerleri - +    sph    - +    cyl    - +    add   
Sol göz değerleri - +    sph    - +    cyl    - +    add   
Miyopi'nin değerleri "- sph" olarak, hipermetropi’nin ise "+sph" olarak ifade edilmektedir.
Astigtmat değerleri "cyl" olarak ifade edilir.
40/45 yaşından sonra ortaya çıkan prespiyopi (okuma gözlüğü) değerleri ise "add" olarak ifade edilir.
Hangi göz rahatsızlıklarınız var?
İlave etmek istedikleriniz
* Doldurulması zorunlu alanlar
Güvenlik kodunu buraya giriniz: 
Şaşılık (Strabismus)
A A A


Gözlerden yalnızca birinin bir cisme odaklanıp diğerinin başka yöne bakması şeklinde gözlerde görülen konum hatası şaşılık (strabismus) olarak adlandırılır. Bu durumun aniden yetişkinlerde ortaya çıkması aşırı rahatsız edici çift görmeye neden olur. Şaşılık orta Avrupa‘ da nüfusun %5.3-7.4 ünü etkiler.
 
Beyinde göz kası hareketlerini yöneten bir kaç sinir merkezi bulunur. Bu merkezler iki gözün de çevredeki herhangi bir noktaya bakabilmesini sağlarlar. Beyinden gönderilen sinyaller bir çok sinir üzerinden geçerek göz kaslarına iletilirler. Göz yuvarlağında diğer uçları göz çukuru yapılarında bulunan altı dış göz kası vardır. Bu sayede iki gözün uyumlu bir şekilde hareketi mümkün olur. Retina tarafından algılanan görüntüler sinir uyarıları olarak beyindeki görme korteksine taşınırlar. Mekansal görüntü oluşumu burada olur. Bu hassas sürecin bir noktada bozulması şaşılığa neden olabilir. Çocuklarda görülen şaşılığın nedeni yetişkinlerinkinden farklıdır.
 
Çocuklarda beyin şaşı gözden gelen görme izlenimini çift görüntü oluşmasını engelleyebilecek durumdadır. Bu görme keskinliği açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Çünkü gözlerden biri uzun süre görme eyleminden uzak kalırsa sonuçta zamanında tedavi edilmemesi durumunda yaşam boyu kalıcı olacak bir göz tembelliği (amblyopia) gelişir. İlgili çocuk artık hiçbir zaman tam bir görme keskinliğine sahip olamaz. Toplumun yaklaşık %4‘ ü optimal mekansal görmeyi engelleyen bu türden göz tembelliğinden etkilenmektedir. Çocuklarda şaşılık yalnız bir gözü etkilemesi (tek yanlı şaşılık) ve sağ ve sol gözleri sırasıyla etkilemesi (değişken şaşılık) bakımından ikiye ayrılır. Şaşı göz sağa, sola, yukarı veya aşağı sapabilir. Ayrıca gözler kendi ekseni etrafında da dönebilir. Sıklıkla bu sapmaların bir kombinasyonuyla karşılaşılır. Şaşılık derecesi yani şaşı bakış açısının büyüklüğü bakılan yöne ve bazen bir günden diğerine farklılık gösterir. Şaşılığa bağlı göz tembelliğinin gelişimi şaşılık oranından büyük ölçüde bağımsızdır. Görsel olarak göze çarpmayan 0.5-5 derece arası düşük değerli şaşılıkda (mikrostrabismus) bile şaşı bakan gözde ağır oranda göz tembelliği gelişebilir.
 
Göz kası felcine bağlı şaşılık (strabismus paralyticus) çocuklarda görülen tipik şaşılıktan kesin bir şekilde ayrışır. Bu tür şaşılık bir veya birden fazla göz kasının hastalanmasından, göz kası ve sinir arasındaki sinyal aktarımındaki aksamadan veya sinir hasarından kaynaklanabilir. Gençlerde özellikle kafatası ve beyin yaralanmaları ve enfeksiyon hastalıkları ; yaşlılarda beyinde lokal kan dolaşımı bozuklukları, yüksek tansiyon veya şeker hastalığı neden olarak akla gelebilir. Felcin boyutu sınırlı bir hareket kısıntısından ilgili kasın tamamıyla fonksiyon dışı kalmasına kadar uzanabilir. Bu tür şaşılığın sadece yetişkinlerde değil çocuklarda da görülebileceği unutulmamalıdır. Bu felç en sık olarak Musculus obliquus superior kasında troklear sinir felci ve bunu takiben de Musculus rectus lateralis kasında abdusens felci olarak ortaya çıkar. Ortak bir sinir (nervus oculomotorius) tarafından beslenen diğer göz kasları bu tür bir felçden (oculomotor palsy) nadiren etkilenir.
 
Çocuklarda şaşılık her zaman estetik olarak göze çarpıcı bir oranda belirgin olmayabilir. Işığa duyarlılık, göz yaşı veya göz kırpıştırma şaşılığın diğer belirtileridir. Göz kapaklarında görülen kronik blefarit/arpacık veya kafanın eğik duruşu da olası semptomlar arasındadır. Şaşılığa bağlı göz tembelliğinin erken bulguları olmaz. Göz kaslarından birinin felç olması diğer 6 dış kasın dengesinin bozulmasına yol açar. Bu durumda göz her yöne serbestçe hareket ettirilemez ve şaşı bir konum alır. Bu yüzden baş dönmesi, bulantı ve yön tayini güçlüğü gibi sorunlara yol açan çift görme hasıl olur. Kas felcinin çeşidine bağlı olarak çift görme farklı yönlerde değişik oranda belirgindir. Çift görmeye engel olmak için kafa felçli kasın gözü normalde döndüreceği yöne çevirilir. Kafanın zoraki olarak bu şekilde çevrilmesi çift görmeyi her durumda engelleyemediği gibi sıkca kas tutulmasına neden olur.
 
Çocuklardaki şaşılık derinlemesine incelenmeden önce görme keskinliği ve gözün ışığı kırma gücü belirlenmelidir. Gözün kırma gücündeki olası bir hatanın gözlükle giderilmesi gereklidir ve bu çözüm çocuklarda bazen şaşılığın azalmasını veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayabilir. Şaşılık muayenesinin önemli bir parçasını kapama testi oluşturur. Hekim hasta küçük bir ışık kaynağına bakarken önce gözlerden birini sonra diğerini kapatarak gözlerdeki olası oynamaları gözlemler. Bu oynamalar şaşılığın türü hakkında bilgi verir. Bu muayenede hastanın gözü önünde prizma da tutulursa şaşılık açısı tam olarak ölçülebilir. Özellikle felce bağlı şaşılıkda göz hareketliliğinin belirlenmesi önemlidir. Hasta farklı yönlere bakarken hekim gözün konumunu ve hareketliliğini gözlemler. Özel ölçüm panosu ve spesifik optik aygıtlar daha kesin bir sonuç verirler.
 
Çocuklarda olası bir gözlük gereksiniminin giderilmesinden sonra risk oluşturan göz tembelliğinin önlenmesi veya tedavi edilmesi gerekir. Bunun için çocuğun yaşı ve şaşılığa bağlı görme tembelliğinin derecesine bağlı olarak belirli aralıklarda gözler sırasıyla özel bir bantla birkaç saat veya gün boyunca kapatılır.Bu tedavi oklüzyon terapisi adını alır. Daha iyi gören göz kapatıldığında göz tembelliği bulunan taraf tek başına görmeye zorlanır ve zamanla daha keskin görüş yeteneği kazanır. Sağlıklı gözün sürekli kapalı kalarak keskin görüş özelliğini kaybetmemesi için göz tembelliği çeken göz de sıklıkla kapatılır. Oklüzyon terapisinde başarılı sonuç alabilmek için bazen yıllarca süren bu uygulama tutarlı bir şekilde devam ettirilmelidir. İleriki dönemlerde göz kaslarında yapılan bir ameliyatla gözün pozisyonu düzeltilebilir. Felce bağlı şaşılıkta imkanlar dahilinde bu duruma sebep olan hastalık tedavi edilmelidir. Bu tür şaşılıkta kendiliğinden ani düzelmeler olabileceği için dış göz kaslarında ameliyata karar vermeden önce bir yıla kadar beklenilir. Bazı durumlarda çift görmeyi engelleyici veya azaltıcı prizmalarla donatılmış gözlüklerde yardımcıdır. Şaşılık açısının rahatsız edici boyutta olması veya gözlerin harmonik işlevini engelliyici durumun (binoküler görme, stereo görme, derinlik algısı) düzeltilmesi amacıyla göz kaslarında ameliyat yapılır. Bu durumda hastanın gözlük kullanırken var olan bulgularından hareket edilir. Çocuklarda şaşılık sadece gözlük kullanılmadığında göze çarpıyorsa operasyon değil gözlük doğru çözümdür.

TRAVAMED
Çağlayan Mahallesi Park Sokak - Park İş Merkezi No: 10 / 212 34403 Kağıthane - İstanbul - Turkey
Tel: 0090 212 2309724 Fax: 0090 212 2309725
website: www.travamed.com mail: office@travamed.com

Firm Registration:
Travamed Cerrahi Danışmanlık Kağıthane Vergi Dairesi - 42730633042

Privacy Policy TRAVAMED.

At TRAVAMED we respect the privacy of visitors to our website. This privacy policy explains our practices regarding our collection of information through your use of our website, and our potential use of such information.

TRAVAMED owns and operates this website. Our mailing address is Caglayan Mahallesi, Park Sokak, Park Is Merkezi No: 10, 34403 Istanbul, Turkey. We may be reached via telephone at +90 212 230 97 24. Our email address is office@Travamed.com. If you have any questions about this privacy policy or the data privacy practices described in it, please feel free to contact us.
This policy applies only to the website, services and operations of TRAVAMED, and the TRAVAMED-related operations of other parties included in the content of TRAVAMED’s website. This policy covers any interaction you may have with TRAVAMED by telephone, postal mail or other offline communications.

Our website is not designed for use by children without parental supervision. We ask that anyone under the age of 18 not submit any personal information through our website. We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 18, and therefore we do not knowingly distribute such information to third parties.

Terms of Use
Our website is not designed for use by children without parental supervision. We ask that anyone under the age of 18 not submit any personal information through our website. We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 18, and therefore we do not knowingly distribute such information to third parties.

Information we may collect from you
You can access most of our website without providing us with information about you. However, we may collect process and use the following data about you:
Information that is necessary to respond to requests from you, and records of such correspondence. Please note that if you email us and include a contact telephone number, we may contact you on the number provided in order to resolve your query.
Details of your visits to our site and the resources that you access.
Information that you provide or receive through the website.
We may ask you to complete surveys that we use for research purposes, although there is no obligation to respond to them.

IP addresses, cookies and log files
Information that either by itself or in combination with other information we may collect about you would permit someone to identify or contact you -- such as your name, address, or email address -- is referred to as “personal information.” Like most websites, when you visit our website, our servers may automatically collect certain information, including information about you, your use of our website, and information which you provide or receive through the website. We use such information for various purposes, including sharing information with regulatory authorities or medical authorities, to include such information in scientific presentations and publications, and to maintain the website. Generally, this information is not personal information, but depending on the circumstances, it might be considered to be personal information (if, for example, you have a fixed IP address). We may use this information for various purposes, including to better understand who is using our website, how it is being used, and how we might improve it in the future.

Our servers automatically collect the following information about your web browsing session: (a) the date and time of each page request; (b) the unique Uniform Resource Locator (URL) of each web page that you request; (c) the HTTP response code of the page request; and (d) the IP address from which each web page request was made. An IP address is a number that is automatically assigned to your computer when you use the Internet. In some cases your IP address stays the same from browser session to browser session, but if you use a consumer dial-up Internet access provider, your IP address probably varies from session to session.

Periodically, some or all pages on this website may use "cookies." Cookies are small pieces of information stored on your own hard drive, not on our website. They are used by our servers for various purposes, including to maintain your user session, and to allow our website to remember settings and options that you selected during a previous browsing session. You are always free to decline our cookies if your browser permits you to do so, but if you do, you will have to reselect your settings and options each time that you visit our website. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies when you log on to our site.
 
TRAVAMED Communications
At various points throughout our website, you may find form fields that are used to subscribe to e-mail alerts, such as our press releases. We use the contact and other information that you submit to us through these form fields for various purposes, including to send you these electronic communications.
If you submit your address to us through an e-mail alert field, you agree to receive electronic communications from us. You may later decide that you do not wish to receive further communications from us. To be removed from our electronic or direct mail subscription lists, you may inform us by sending an e-mail to office@travamed.com
 
Sharing information with third parties
Under certain circumstances, we may share your personal information with third parties for your benefit and/or for our benefit, or to enable various services to be provided or made available for you. Some examples, for illustrative purposes only, may include sharing information with regulatory authorities or medical authorities, and including such information in scientific presentations and publications. By using our website, you expressly consent to our undertaking such sharing and use of your information, provided that we use commercially reasonable efforts to maintain anonymity of your information and avoid individual identification.
In some cases, the personal information that you submit through a form on our website may be transmitted directly to one of our outsourced service providers with which we contract to provide services for our benefit and/or for your benefit. In addition, we may use a third-party service provider to host and operate our website, and such service provider may receive access to your personal information to the extent necessary for them to provide, maintain, and enhance the functionality of our website or our services., However, these third parties usually do not retain, share, or store any personally identifiable information except to provide these services and do so under confidentiality agreements with TRAVAMED.
You should also note that we cannot fully ensure that your personal information will not be disclosed to third parties in other situations beyond those described above or for uses beyond those described above. For example, we may be legally obligated to disclose or share your information to regulatory authorities, law enforcement and/or government officials pursuant to any valid and proper request. By using our website, you expressly consent to our undertaking such disclosures or sharing of your information, subject to the requirement that we use commercially reasonable efforts to maintain the anonymity of your data.
 
Security
All information you provide to us is stored on our secure servers. Unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. Although we will use commercially reasonable efforts to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our site. Any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use commercially reasonable procedures and security features to try to prevent unauthorized access.
 
Your rights
You may request access to information that we hold about you. Any access request you make of us may be subject to a fee to meet our costs in providing you with details of the information we hold about you. If you believe that any of the information we hold about you is incorrect or incomplete, then please let us know and we'll investigate and, if necessary or appropriate, amend the information. You can contact us by sending an e-mail to office@travamed.com  .
 
Linking
Our site may, from time to time, contain links to other websites to improve your experience. We will use commercially reasonable efforts to identify these links to other websites, so that you are aware that you are leaving our website, except that certain video clips from YouTube, hulu or other websites may be embedded in our website in a manner that does not make such identification of links practicable. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies. We do not accept any responsibility or liability for these policies, for the operations or conduct of such other websites, or for the content or any information you provide, share, obtain or receive on or through those websites.
 
Changes to this policy
Please be aware we may change this privacy policy at any time, without notice, to reflect the way we process your data. Any changes will be posted on this page and we would encourage you to check this page regularly to stay informed of how we treat your data.

Dil seçiniz...
DeutschEnglishNederlandsالعربيةTürkçe