İLETİŞİM FORMU

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler.
Kaydınız başarıyla tamamlandı, en yakın zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.
Adınız *    Soyadınız *   
Uyruğunuz    Yaşınız   
E-Mail (1) *    E-Mail (2)   
Cep Tel (1)    Cep Tel (2)   
Göz değeri Sağ göz değerleri - +    sph    - +    cyl    - +    add   
Sol göz değerleri - +    sph    - +    cyl    - +    add   
Miyopi'nin değerleri "- sph" olarak, hipermetropi’nin ise "+sph" olarak ifade edilmektedir.
Astigtmat değerleri "cyl" olarak ifade edilir.
40/45 yaşından sonra ortaya çıkan prespiyopi (okuma gözlüğü) değerleri ise "add" olarak ifade edilir.
Hangi göz rahatsızlıklarınız var?
İlave etmek istedikleriniz
* Doldurulması zorunlu alanlar
Güvenlik kodunu buraya giriniz: 
Uvea İltihabı / Üveit
A A A


Üveit kavramı iris, kirpiksi cisim (korpus silyare) ve damarkatmandan (koroid) oluşan uvea dokusundan türetilmiştir. Üveit denilince genellikle bu yapılarda görülen ve sıklıkla iki gözü de etkileyen iltihaplanma akla gelir. İris de gelişen bir iltihap neredeyse her seferinde kirpiksi cismi de etkiler; buna iridosiklit (iridocyclitis) denir. Damarkatman iltihabına koroid iltihabı (chorioiditis), retinanın da etkilenmesi durumunda retinal koroid iltihabı (Retinochorioiditis) denilir.
 
Başka hiçbir göz hastalığında olası hastalık nedenleri üveitde olduğu kadar geniş spektrumlu değildir. Birçok patojen (bakteriler, virüsler, mantarlar vs.) yaralanma nedeniyle göze yerleşebilir veya vücudun başka bölümlerindeki iltihaplanmalar kan yoluyla göze ulaşabilir ve üveite neden olabilir. Hamilelikte annede gelişen bir enfeksiyonun kan yoluyla çocuğa bulaşması tehlikeli olabilir ve doğuştan gelen bir üveite neden olabilir. Üveit sıkca özellikle eklem yeri iltihaplanması gibi değişik romatizmal rahatsızlıklarla birlikte ortaya çıkarlar. Buna rağmen yoğun araştırmalar sonucunda çoğunlukla üveitin nedeni bulunamayabilir. Böyle bir durumda otoimmün hastalıklar düşünülmelidir. Bu durumda bağışıklık sistemi belirli bir vücut dokusunu –bu durumda uvea- yabancı bir cisim olarak algılar ve buna karşı savunma reaksiyonu geliştirir. Bu reaksiyon da kendisini iltihaplanma olarak gösterir. Uvea bu gelişmeden farklı düzeylerde etkilenebilir. Bir veya birden fazla fakat birbirinden ayırtedilebilen iltihap merkezleri olabilir. Bazen tüm uveada belli belirsiz bir iltihap da olabilir. Özellikle damarkatman (koroid) iltihabında iltihaplı hücreler camsı cisme geçerek burada farklı ölçülerde bulanıklığa yol açabilir. Uveit bir seferlik bir rahatsızlık olabileceği gibi sıklıkla yeniden canlanıp başından itibaren kronik bir seyir izleyebilir. Bu durumda kalıcı bir retina hasarı bunu takip eden mercek bulanıklığı veya göz tansiyonu artışı tehlikesi yüksektir.
 
Hastalığın semptomları uveada etkilenen bölgeye bağlı olarak değişir. Akut bir iridosiklitde göz içinde etrafa yayılan ve aydınlıkta artan ağrılar olur. Göz sıvısındaki iltihaplı hücreler ve proteinler perdeli görmeye neden olurlar. Bu durumda göz kızarıklığı ve küçülmüş göz bebekleri de dikkat çekicidir. Kronik bir iridosiklit de genellikle küçük şikayetler olur. Görme keskinliğinin azalması genellikle katarakt gibi komplikasyonların oluşumu ile ilgilidir. Damarkatman ve retinayı kapsayan akut bir iltihaplanmada semptomlar iltihap merkezinin konumu ve genişlemesine bağlıdır. İltihabın damarkatmanın dış bölgelerini etkilemesi yanısıra hafif camsı cisim bulanıklığı varsa şikayetler belirsiz kalabilir veya hiç görülmeyebilir. Gözün arka kutbunun etkilenmesi halinde görme keskinliğinde önemli oranda düşüş olabilir. Mercek bulanıklığı, göz tansiyonu artışı veya keskin görme noktasında ödem oluşumuyla (makulaödem) birlikte gelişen görme bozukluğunu içeren kronik bir seyir komplike sonuçlar doğurabilir. Tedavi edilen bir iltihap noktası görüş alanı kaybına sebep olan bir retinal kabuk geride bırakır. Göz içindeki iltihapları göz hekimi yarıklı lamba, oftalmoskop ve kontakt lens yardımıyla inceler. Bu yöntemlerle iltihabı direkt görüp belirleyebilir. Bazen keskin görme noktasındaki retina değişimlerinin görüntülenebileceği flüoresans anjiyografi muayenesi de gerekli olabilir. Her halukarda üveitin varlığında detaylı bir kan muayenesi yapılır. Göz içindeki bir iltihap nedenine bağlı olarak iltihap önleyici ve antibiyotik göz damlaları veya tabletlerle, kortizon ve kısmen vücudun bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlarla tedavi edilir. Bazen retina veya damartabakadaki iltihaplanmalarda veya ileri düzey camsı cisim değişimlerinde soğuk tedavisi (kriyoterapi) fayda sağlar. Daha ileri vakalarda bu tedaviyi camsı cisim ameliyatı (vitrektomi) da takip edebilir.
 
Üveitin tedavi edilmemesi durumunda göz dokusundaki iltihaba bağlı değişimler çevredeki yapılarda da buralarda iltihap olmamasına rağmen değişikliklere neden olur. Katarakt buna eşlik edebilir. Göz içindeki iltihaplanmalar göz merceğinin matlaşmasına yol açabilir. Bu durumda aynı şekilde görmede bozulmaya ve göz kamaşmasına aşırı yatkınlığa neden olur. Bu noktada göz hekimi hastayı doğru bilgilendirebilmek için nedenleri ayırt etmelidir. Katarakt ameliyatında gözde herhangi bir iltihap bulunmaması gereklidir. Sekunder glokom üveitin beraberinde gelebilen diğer bir hastalıktır. İçinde göz yaşının üretildiği kirpiksi cismin hasar görmesi sonucu göz tansiyonu yükselebilir. Uzun vadede glokom görme sinirlerinin tahrip eder ve görüş alanının daralmasına yol açar. Bu nedenle sekunder (üveit nedeniyle gelişen) glokom teşhis ve tedavi edilmelidir. İrisin yapışması gibi bir hastalık da üveit beraberinde meydana gelebilir. Hassas yapılı iris göz merceği yakınında bulunur ve bir iltihap sonrası buna yapışabilir. Bu durumda iris diyafram özelliğini yitirir ve göz kamaşması hassasiyeti gibi görme bozukluklarına neden olur. Bu tür yapışıklıklar operasyonla giderilebilir. Camsı cismin matlaşması da üveitle beraber gelebilir. Gözün arka kısmı farklı protein maddelerinden oluşan camsı cisimle doludur. Buranın yapısı iltihap neticesi bozulabilir ve camsı cisim matlaşabilir (vitreus). İlaç tedavisiyle bu matlaşma giderilemiyorsa retina da yapılan vitrektomi denilen bir ameliyatla matlaşmış olan camsı cisim uzaklaştırılır. Göz zamanla asıl biçiminde olmasa bile camsı cismi yeniden oluşturur. Yeni iltihaplanmalar göz içinde öncekine nazaran ileri düzeyde matlaşmalara yol açmaz. Bazen üveit nedeniyle makula ödemi de oluşabilir. Keskin görme alanında (makula) su toplanması olabilir. Bu çoğunlukla orta düzey bir üveit veya kronik bir seyir sonucudur ve vitrektomi yapilmasını gerektirir. Camsı cismin ve duruma göre retinada var olan membranların alınması sıklıkla iyileşmeye yol açar. Son zamanlarda camsı cisme direkt ilaç verilmesi de denenmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır.

TRAVAMED
Çağlayan Mahallesi Park Sokak - Park İş Merkezi No: 10 / 212 34403 Kağıthane - İstanbul - Turkey
Tel: 0090 212 2309724 Fax: 0090 212 2309725
website: www.travamed.com mail: office@travamed.com

Firm Registration:
Travamed Cerrahi Danışmanlık Kağıthane Vergi Dairesi - 42730633042

Privacy Policy TRAVAMED.

At TRAVAMED we respect the privacy of visitors to our website. This privacy policy explains our practices regarding our collection of information through your use of our website, and our potential use of such information.

TRAVAMED owns and operates this website. Our mailing address is Caglayan Mahallesi, Park Sokak, Park Is Merkezi No: 10, 34403 Istanbul, Turkey. We may be reached via telephone at +90 212 230 97 24. Our email address is office@Travamed.com. If you have any questions about this privacy policy or the data privacy practices described in it, please feel free to contact us.
This policy applies only to the website, services and operations of TRAVAMED, and the TRAVAMED-related operations of other parties included in the content of TRAVAMED’s website. This policy covers any interaction you may have with TRAVAMED by telephone, postal mail or other offline communications.

Our website is not designed for use by children without parental supervision. We ask that anyone under the age of 18 not submit any personal information through our website. We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 18, and therefore we do not knowingly distribute such information to third parties.

Terms of Use
Our website is not designed for use by children without parental supervision. We ask that anyone under the age of 18 not submit any personal information through our website. We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 18, and therefore we do not knowingly distribute such information to third parties.

Information we may collect from you
You can access most of our website without providing us with information about you. However, we may collect process and use the following data about you:
Information that is necessary to respond to requests from you, and records of such correspondence. Please note that if you email us and include a contact telephone number, we may contact you on the number provided in order to resolve your query.
Details of your visits to our site and the resources that you access.
Information that you provide or receive through the website.
We may ask you to complete surveys that we use for research purposes, although there is no obligation to respond to them.

IP addresses, cookies and log files
Information that either by itself or in combination with other information we may collect about you would permit someone to identify or contact you -- such as your name, address, or email address -- is referred to as “personal information.” Like most websites, when you visit our website, our servers may automatically collect certain information, including information about you, your use of our website, and information which you provide or receive through the website. We use such information for various purposes, including sharing information with regulatory authorities or medical authorities, to include such information in scientific presentations and publications, and to maintain the website. Generally, this information is not personal information, but depending on the circumstances, it might be considered to be personal information (if, for example, you have a fixed IP address). We may use this information for various purposes, including to better understand who is using our website, how it is being used, and how we might improve it in the future.

Our servers automatically collect the following information about your web browsing session: (a) the date and time of each page request; (b) the unique Uniform Resource Locator (URL) of each web page that you request; (c) the HTTP response code of the page request; and (d) the IP address from which each web page request was made. An IP address is a number that is automatically assigned to your computer when you use the Internet. In some cases your IP address stays the same from browser session to browser session, but if you use a consumer dial-up Internet access provider, your IP address probably varies from session to session.

Periodically, some or all pages on this website may use "cookies." Cookies are small pieces of information stored on your own hard drive, not on our website. They are used by our servers for various purposes, including to maintain your user session, and to allow our website to remember settings and options that you selected during a previous browsing session. You are always free to decline our cookies if your browser permits you to do so, but if you do, you will have to reselect your settings and options each time that you visit our website. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies when you log on to our site.
 
TRAVAMED Communications
At various points throughout our website, you may find form fields that are used to subscribe to e-mail alerts, such as our press releases. We use the contact and other information that you submit to us through these form fields for various purposes, including to send you these electronic communications.
If you submit your address to us through an e-mail alert field, you agree to receive electronic communications from us. You may later decide that you do not wish to receive further communications from us. To be removed from our electronic or direct mail subscription lists, you may inform us by sending an e-mail to office@travamed.com
 
Sharing information with third parties
Under certain circumstances, we may share your personal information with third parties for your benefit and/or for our benefit, or to enable various services to be provided or made available for you. Some examples, for illustrative purposes only, may include sharing information with regulatory authorities or medical authorities, and including such information in scientific presentations and publications. By using our website, you expressly consent to our undertaking such sharing and use of your information, provided that we use commercially reasonable efforts to maintain anonymity of your information and avoid individual identification.
In some cases, the personal information that you submit through a form on our website may be transmitted directly to one of our outsourced service providers with which we contract to provide services for our benefit and/or for your benefit. In addition, we may use a third-party service provider to host and operate our website, and such service provider may receive access to your personal information to the extent necessary for them to provide, maintain, and enhance the functionality of our website or our services., However, these third parties usually do not retain, share, or store any personally identifiable information except to provide these services and do so under confidentiality agreements with TRAVAMED.
You should also note that we cannot fully ensure that your personal information will not be disclosed to third parties in other situations beyond those described above or for uses beyond those described above. For example, we may be legally obligated to disclose or share your information to regulatory authorities, law enforcement and/or government officials pursuant to any valid and proper request. By using our website, you expressly consent to our undertaking such disclosures or sharing of your information, subject to the requirement that we use commercially reasonable efforts to maintain the anonymity of your data.
 
Security
All information you provide to us is stored on our secure servers. Unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. Although we will use commercially reasonable efforts to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our site. Any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use commercially reasonable procedures and security features to try to prevent unauthorized access.
 
Your rights
You may request access to information that we hold about you. Any access request you make of us may be subject to a fee to meet our costs in providing you with details of the information we hold about you. If you believe that any of the information we hold about you is incorrect or incomplete, then please let us know and we'll investigate and, if necessary or appropriate, amend the information. You can contact us by sending an e-mail to office@travamed.com  .
 
Linking
Our site may, from time to time, contain links to other websites to improve your experience. We will use commercially reasonable efforts to identify these links to other websites, so that you are aware that you are leaving our website, except that certain video clips from YouTube, hulu or other websites may be embedded in our website in a manner that does not make such identification of links practicable. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies. We do not accept any responsibility or liability for these policies, for the operations or conduct of such other websites, or for the content or any information you provide, share, obtain or receive on or through those websites.
 
Changes to this policy
Please be aware we may change this privacy policy at any time, without notice, to reflect the way we process your data. Any changes will be posted on this page and we would encourage you to check this page regularly to stay informed of how we treat your data.

Dil seçiniz...
DeutschEnglishNederlandsالعربيةTürkçe